WPC/WPC95 ROM Validator & Patcher
Version: 0.24 β (20210107)

To narzędzie przeanalizuje obraz ROM’u WPC i wydobędzie z niego informacje. Stwierdzi również, czy ROM zawiera stary czy zaktualizowany kod sterownika matrycy lamp. Jeżeli ROM zawiera stary kod, narzędzie wykona podmianę kodu na nowy, zaktualizuje wersję gry i przygotuje plik z aktualizacją do pobrania. Przeliczy i zaktualizuje również sumę kontrolną. Przeciągnij i upuść dowolny plik z ROM’em WPC/WPC95 tutaj lub kliknij gdziekolwiek w tym polu, aby wybrać plik ręcznie. To narzędzie używa kodu John'a Honeycutt'a do łatania ROMu. Dzięki nowemu sterownikowi możliwe jest wyeliminowanie efektu "ghostingu" LED, obecnego w maszynach wyprodukowanych przed 1996 rokiem.

Gotowy?